Uncategorized

Bli god på å si fra!

By 19. mars 2019 No Comments

Ingen er tankelesere. Det er ikke selvsagt at andre ser og opplever det samme som du. Hvis du vil ha en endring må du si fra. Utfordringen er å få gjort det en måte som gjør at andre vil lytte. Fordi vi syns konflikter og konfrontasjoner er ubehagelig, håper vi i det lengste at det skal rette seg av seg selv. Men som regel er det slik at når vi først har lagt merke til noe, vokser det istedenfor å forsvinne. Jo lenger vi venter, jo større blir sannsynligheten for at den berømte dråpen, ofte en bagatell, plutselig utløser en reaksjon som slett ikke står i forhold. Når begeret blir fult av oppdemmet og usagt frustrasjon, får følelsene overtaket på fornuften.  Da er veien til en mer åpen konflikt med angrep og forsvar, rettferdiggjøring av egne handlinger og fokus på å vinne diskusjonen kort. En definisjon på konflikt er «motsetningsforhold der åpne konfrontasjoner har oppstått mellom partene». NB: Frustrasjon er en subjektiv opplevelse og trenger ikke ha rot i virkeligheten.

Uansett årsak, er konflikter en belastning. De stjeler tid, energi og oppmerksomhet fra de involverte, og gjerne også fra de rundt som blir forsøkt «vervet» til den ene eller andre siden. Vil du både unngå konflikt og få en endring? Her er noen konkrete tips til hvordan du kan få til begge deler:

Start med deg selv.
Finn ut hva det egentlig dreier seg om og hvorfor du reagerer slik. Kan det være noe i din egen historie som gjør det? Treffer det et sårt punkt? Er her underliggende årsaker? Hvis det handler om deg, må du ta ansvar for å finne en måte å leve med det på. Kanskje du kan justere på egne oppfatninger om hva som er bra eller dårlig, rett eller galt? Kanskje kan du unngå gitte situasjoner, bytte samtaleemne, bli flinkere til å stille spørsmål rundt hva den andre faktisk mener, etc. Og, du kan også velge å legge ballen død og øve deg på å fokusere på andre ting ved personen eller situasjonen. 

Hva vil du oppnå?
Hvis du etter runden med deg selv fortsatt kjenner at du vil ta det opp; Tenkt godt gjennom hva du vil oppnå, hva du vil si, hvilke reaksjoner du kan få og hvordan du vil møte dem. Du kan ikke bestemme hvordan den andre skal reagere, men når du er godt forberedt, øker sannsynligheten for å finne en løsning som fungerer for begge.

Be om et møte
Velg et egnet tidspunkt og si at du gjerne vil snakke med vedkommende. Spør når det passer. Si kort hva det gjelder, med fokus på det du vil oppnå, ikke på problemet: F.eks. «Jeg har lyst å finne ut av hvordan vi kan samarbeide bedre. Kan vi snakke om det?» Slik legger du til rette for fokus på løsninger, du inviterer delaktighet og felles eierskap. Dette er viktig for å unngå å sende den andre i forsvarsmodus.

Vær saklig og løsningsorientert
Før samtalen: Jobb med deg selv, se saken fra flere sider og gå inn i den med respekt for ulike opplevelser og synspunkt.  Ta ansvar for å servere det du har å si på en måte som gjør at den andre vil ta imot. Ta på deg et avbalansert kroppsspråk: God pust, skuldrene nede, rak rygg og rolige bevegelser. Se for deg hva du vil si og hvordan du vil si det. Hvis du er rolig vil det smitte over på den andre.I

I samtalen: Hvis du er nervøs, sett ord på det; «Jeg syns dette vanskelig, men fordi det er viktig for meg, gjør jeg det likevel. Jeg håper du vil forstå meg i beste mening» 
Fortell nøytralt og saklig hva det dreier seg om, hvordan du opplever det og gi konkrete eksempler. Slik får den andre et bilde av det du snakker om. Snakk om deg selv og skill mellom tanker og følelser. Si «jeg tenker, jeg opplever, og det gjør at jeg føler», etc. Unngå «du gjør, du sier». Det trigger behovet for å forsvare seg, og samtalen kan fort spore av. Bruk nyanserte beskrivelser som f.eks. et par ganger forrige uke. Unngå å generaliser ved å si alltid, aldri, alle, etc. Og, unngå spissformuleringer som katastrofe, idiotisk, hinsides, o.l. Det sporer av diskusjonen, snur fokus mot disse ordene og gjør det vanskelig å bli enige om hva som faktisk har skjedd. Dette krever litt øvelse, men når du får det til, er du på god vei til å skape en god dialog.

Still åpne spørsmål
 «Hva tenker du? Hvordan ser du på det? Hva er viktig for deg?»  Og, lytt når den andre snakker, ikke fokuser på hva du skal svare eller hvordan du skal overbevise den andre om at du har rett. Når begge har fortalt om sine opplevelser, kan du si hva som er viktig for deg og hvorfor det er viktig. Still også spørsmål rundt løsning. Hva tenker du er viktig fremover? Hva vil du foreslå? Hvordan kan vi få det til? Slik blir løsningen et felles mål og et felles ansvar.

Hold samtalen kort og oppsummer. Si hva du har forstått og hva du opplever dere er enige om. Sjekk ut om det stemmer med den andre. Om dere ikke har konkludert, si hva du selv ønsker, hva du vil gjøre og hva du ønsker at den andre skal gjøre.
Slike møter er krevende og når vi blir slitne blir vi lettere usaklige, så avslutt i tide. Avtal heller et nytt møte, da blir det også tid til å fordøye og reflektere i mellomtiden.

Lykke til!
Øving gjør mester, og vil du trene sammen med noen, er du velkommen til å ta kontakt med Seira.  Da får du hjelp til å sortere i egne tanker og følelser, og verktøy til å ta tak i det som er viktig for deg på en måte som er riktig for deg.

Leave a Reply