Blogg

Hva er coaching egentlig?

By 23. november 2018 No Comments

Når jeg forteller at jeg er coach får jeg ofte spørsmål om hva det egentlig er. Mange forbinder ordet coach med en fotballtrener, og sammenligningen er egentlig god. Treneren hjelper spilleren med å sette mål, trene på ferdigheter og motivere til innsats. Det samme gjør en coach, men i denne treningen er det de mentale musklene som har fokus.

Ordet coaching, kocsi, er ungarsk og ble brukt til å beskrive vognene som fraktet finere folk dit de ønsket. Dette er også kjernen i coaching, å få hjelp til å bevege seg fra et sted til et annet – fra nåværende situasjon til ønsket situasjon. Coachen hjelper kunden til å finne både hindringene, «fartsdumpene» og alternative veier til målet.

 

Og, for meg er alle fine folk. I min jobb som coach treffer jeg så mange dyktige og spennende mennesker, og jeg føler meg privilegert som får være med på deres reise. Jeg har ennå ikke møtt en person eller en utfordring som ikke føles meningsfull å jobbe med, og jeg lærer noe om det å være menneske i alle møtene. Vi har alle med oss en ryggsekk av personlighet, egenskaper, hendelser, folk og forventninger som har vært med å forme oss. Gjennom livet lærer vi oss måter å møte dette på, og etter hvert blir det til ubevisste mønster og vaner. Det er supert så lenge det fungerer, men når vi merker at vi ikke har det bra, at vi vil noe mer eller noe annet, er det på tide å gjøre noe med det.

 

Coaching handler om å bli bevisst disse vanene og mønstrene, å bryte de og erstatte de med noe nytt og bedre. Først når en blir bevisst på hvordan en tenker, føler og handler og forstår hva som utløser gitte reaksjoner, kan en gjøre noe med det.  Coachen har virkningsfulle, noen sier utfordrende, spørsmål og teknikker som gjør innsikt og forandring mulig. I all hovedsak er fokuset på målet, på muligheter og på mestring.  Coachkontoret er det trygge treningsrommet der en kan teste ut og øve før en tar treningen ut i reelle situasjoner.

Jeg hører ofte fra kunder at det oppleves befriende og berikende å ha et rom der en kan være 100% tilstede i seg selv, i egne behov, tanker og følelser uten å måtte ta hensyn til hva andre vil kunne tenke og mene. Spesielt sier mange ledere at det å ha en nøytral og utenforstående sparringspartner der de ikke trenger å være korrekt, holde masken og ta hensyn til alle andres forventninger er med å gjøre de tryggere og sterkere i lederrollen.

Jeg er NLP coach og sertifisert Life and Business Coach av Den Norske Coachforening . Det gir både kundene mine og meg en trygghet for profesjonalitet og seriøsitet. Syns du dette høres interessant ut så sjekk ut nærmere. Kanskje er det nettopp støtte og drahjelp som vil gjøre forskjellen!

– Wenche

Leave a Reply