Blogg

Hvem er du på jobb?

By 19. februar 2019 februar 27th, 2019 No Comments

Den pliktoppfyllende som tar ansvar og innretter seg etter oppgaver og rutiner? Er pålitelig, god til å planlegge og gjør sitt beste uansett. Er opptatt av at ting skal være nyttig og gjøres på rett måte.

Eventyreren som har mye energi, trenger frihet og mulighet til å være spontan? Er flinkt til å finne løsninger på ting etter hvert som de oppstår. Lever her og nå og er entusiastisk og utholdende når det er nødvendig.

Idealisten som jakter på meningen med oppgavene og livet? Trenger inspirasjon og utvikling, og er på sitt beste i et miljø med respekt og gode tilbakemeldinger. Er opptatt av verdier og overordna mening.

Den kompetente som stiller høye krav til seg selv og andre? Som vil vite og forstå, og bruker logikk og fakta for å løse oppgaver. Er flink å utvikle ideer og strategier og liker å utfordre både seg selv og andre.

Vi kommer tett på hverandre i et arbeidsmiljø. Likheter og ulikheter kan både inspirere og frustrere.

  • Noen setter lyd på alt de tenker og noen nesten ikke på noe
  • Noen trives best med det det velkjente og andre leter hele tiden etter forbedringsmuligheter.
  • Noen fremstår som varme og nære, og andre som kalde og upersonlige.
  • Noen jobber strukturert med fokus på klokka og på å bli ferdige, andre tar ting mer ad hoc, glemmer lett tiden og trives med å ha flere baller i lufta.

Selv om dette er satt på spissen, kan nok mange kjenne seg igjen i den ene eller andre. Kurs i JTI, Jungs typeteori, gir innsikt i hva som gjør oss forskjellige, hvordan dette kommer til uttrykk og hvordan det kan styrke både den enkelte og teamet. Alle får en individuell rapport som belyser ulike personlighetstrekk med styrker og utviklingspotensial. Brukt i teamsammenheng, Teamkompasset, gir det en lett forståelig innsikt hvordan team-medlemmene er forskjellige, og dette settes i sammenheng med oppgaver, kommunikasjon og arbeidsstil. Jo mer kunnskap vi har om oss selv og kollegene våre, jo bedre flyter samarbeidet!

Se mer her.  Og ta gjerne kontakt for mer informasjon og tilbud på JTI kurs.

Leave a Reply