nyhet

Pressemelding: Seira Consulting AS

By 5. november 2018 november 9th, 2018 One Comment

Rekrutteringsselskapet Yapril satser på coaching og organisasjonsutvikling.

Satsingen skjer gjennom datterselskapet Seira Consulting AS, som har inngått et samarbeid med sertifisert coach Wenche Dyb. Tilbudet i Seira blir leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling. Et felt Wenche Dyb har mangeårig erfaring fra, både i eget firma og gjennom et nært samarbeid med Medi3.

­ Vi har sett behovet gjennom rekrutteringsarbeidet vi driver i Yapril, sier partner Irene Mjelde. – Ledere har ansvar både for egne og andres prestasjoner og motivasjon, men står ofte uten de rette verktøyene eller noen å diskutere utfordringer med. Gjennom Seira ønsker vi å være en nøytral og «utenforstående» samarbeidspartner som både kan støtte og utfordre.

Dyb forteller at ledere som benytter seg av coaching forventer gode resultat for egen del, men at de ofte overraskes av å se de positive ringvirkningene det skaper utover i hele organisasjonen.

Seiras visjon er å skape gode og lønnsomme arbeidsmiljø! Vi mener at veien dit går gjennom fokus på mestring og arbeidsglede. Prosesser der forventinger, styrker og muligheter settes på agendaen, gir eierskap og tilhørighet, og motiverer til innsats mot felles mål, sier Dyb. Hun gleder seg til å videreføre og videreutvikle tilbudet, til å ha dyktige og engasjerte folk å spille på lag med og ikke minst til å fortsette å jobbe sammen bedrifter og organisasjoner om å sette folkene i fokus for å skape gode og lønnsomme arbeidsmiljø.

One Comment

Leave a Reply