Coaching

Vi har alle med oss en ryggsekk av personlighet, egenskaper, hendelser, folk og forventninger som har vært med å forme oss. Dette påvirker måten vi tenker, kommunisere og handler på, og styrer mye av hvordan vi opplever og forholder oss til verden rundt oss. Det er supert så lenge det fungerer, men når vi merker at vi ikke har det bra, at vi vil noe mer eller noe annet, er coaching en effektiv og konkret metode for å komme i gang og komme i mål!
Coachen kan hjelpe med å sortere tanker og følelser, finne årsaker, sette nye mål og motivere og støtte på veien frem. Se mer på dette blogginnlegget.

Coaching er nyttig for bl.a.

  • Å redusere og mestre stress
  • Øke selvfølelse og selvtillit
  • Bedre kommunikasjon og samhandling
  • Stå bedre i egne valg
  • Forbedre prestasjoner

Ledercoaching styrker lederen!

Utgangspunktet er som oftest en kombinasjon av egne behov for utvikling, og et ønske om å skape merverdi for organisasjonen. Personlige mål for lederrollen og organisasjonens behov og strategier utforskes og justeres for å sikre at de er sammenfallende. Gjennom coaching får lederen en nøytral diskusjonspartner som kan støtte, utfordre, gi ærlige tilbakemeldinger og tilby konkrete verktøy i arbeidet med egen lederidentitet og organisasjonens mål og strategier.

Nyttig for å forstå egen lederadferd og utvikle eget potensial;

  • For å bli tryggere i rollen
  • For å vedlikeholde og styrke motivasjon
  • For å teste ut konsekvenser før beslutninger tas
  • For å holde fokus i krevende situasjoner, m.m.

Ønsker du mer informasjon er du hjertelig velkommen til å ta kontakt via skjemaet under, eller du kan ta en titt på bloggen vår!