JTI og teamkompasset (Jungiansk typeindeks)

Mennesker er forskjellige, og forskjellighet kan både inspirere og frustrere.  Jungiansk typeindeks – JTI, er en personlighetstypetest som gir en lettforståelig innsikt i hvordan ulike personlighetstrekk påvirker væremåte, kommunikasjon, tenkning og hvordan en organiserer både seg selv og oppgaver. Testen er nyttig for å forstå mer om seg selv, og seg selv i relasjon til andre. Alle deltagere får en utfyllende personlig profil og personlig gjennomgang med sertifisert JTI-bruker.

Testene er nyttige til f.eks.:

  • Personlig utvikling
  • Teamutvikling
  • Lederutvikling
  • Arbeidsmiljøutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Karriereutvikling og karriererådgivning

Personlighetstester som grunnlag for team og gruppeprosesser:

 Teamkompasset

Hver deltaker får, i tillegg tid den personlige profilen, en teamprofil som indikerer hvilke teamroller som faller mest naturlig: Idéutvikling eller kvalitetssikring, drift eller salg, etc. Rollene settes i sammenheng med arbeidsmiljø, samarbeid og oppgaveløsning. Teamkompasset viser teamets styrker, utfordringer og potensiale på en motiverende og lettforståelig måte, og gir innsikt i hvordan oppgaver og roller best kan fordeles for å ivareta motivasjon og god oppgaveløsning. Samhandling og kommunikasjon utvikles og konflikter forebygges. Oppgaver underveis sikrer god forståelse.

Kan dette kurset være noe for din bedrift? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat da vel!